Pga. ændrede markedsregler pr. 1. april 2016 forventer Aars El-handel A/S at udsende 2. kvartals aconto-regning sidst i april i stedet for sidst i marts, som vi plejer.

Samtidig udsender Aars El Net en opgørelse pr. 31.3.2016 sidst i april.