El-forbrugere i Himmerland får Danmarks billigste el

Selv om de tre lokale elforsyningsselskaber Hornum, Nibe og Aars hører til de mindre aktører, kan de stadig markere sig blandt de selskaber der har Danmarks absolut laveste elpriser.

– Vi sælger nemlig el til lige under 30 øre pr. kWh – eller helt nøjagtig 29,99 øre – oplyser direktør Morten Degn, som står i spidsen for de tre lokale elforsyninger i Vesthimmerland. Vi skal som andre forsyningspligtselskaber have godkendt vores elpris hos Energitilsynet.

Lav indkøbspris og effektiv drift gavner forbrugerne
Vi har valgt at sænke elprisen ekstraordinært, understreger Morten Degn. Det skyldes en kombination af gunstige indkøb af el og effektiv drift i 2011. Det giver os særdeles konkurrencedygtige priser, hvilket også resulterer i, at vi til stadighed får flere kunder uden for vort forsyningspligtområde.

At 2011 har budt på megen vindenergi og en mild vinter sidst på året har også bidraget til den gunstige udvikling. Elmarkedet har stabiliseret sig på grund af den økonomiske krise, og de tre elforsyningsselskabers forbrugere har sparet cirka ti procent på elforbruget i forhold til året før.

– Folk er blevet mere opmærksomme på, at varmen fra den lille el-radiator i skuret er alt for energikrævende og dyr at anvende. Tilmed er det vort indtryk, at forbrugerne i det hele taget har fulgt udviklingen i deres elforbrug tættere end tidligere. Hertil kommer, at flere anskaffer elsparepærer og energieffektive hvidevarer for at spare på boligens energiforbrug, siger direktør Morten Degn.

Flere elmålere blev kontrolleret i 2011
Den stigende interesse for elforbruget betyder også, at forbrugerne oftere kaster et blik på elmåleren. For at være sikker på, at elmålerne måler korrekt har den lokale elforsyning i løbet af 2011 udtaget flere elmålere til kontrol. Alle de kontrollerede målere har vist sig at været i orden og måler korrekt i forhold til gældende regler.

– I det hele taget har 2011 været et rigtig godt år, og vi glæder os over, at vore gamle og nye kunder inden for og uden for vore forsyningsområder alle får del i nogle af Danmarks laveste elpriser. Selv om vi hører til blandt de små elforsyningsvirksomheder, kan vi præstere konkurrencedygtige priser, og det er vi ret stolte over, slutter direktør Morten Degn fra Den lokale Elforsyning i Vesthimmerland