De fleste kunder modtager en kvartalsopgørelse + ny acontoregning 4 gange om året.

Aconto-forbruget er udregnet og justeret via graddage efter sidste års forbrug. Derved opkræves varieret aconto for hvert kvartal.

Betalingsfristerne er den 1. i månederne: februar, maj, august og november.

Ved flyttemeddelelser kan der udfyldes en flytteformular online:
Gå til vores selvbetjenings side her »

Ved spørgsmål eller andre beskeder:
Send os en mail på mailadressen:  vhel@vhel.dk