Aars Elforsyning har fået Jørn Holm, Aars, som ny formand. Han afløser på formandsposten Arne Bindslev.
– I forbindelse med drøftelse omkring nogle af vore transformerstationer blev jeg opmærksom på, at jeg havde været formand i 18 år, fortæller Arne Bindslev. På den baggrund fandt jeg, at det var på tide, at Aars Elforsyning fik en ny formand. Da jeg ved årsskiftet trak mig, var det naturligt, at Jørn Holm som næstformand overtog formandsposten.
Efterfølgende har bestyrelsen konstitueret sig med Arne Bindslev som næstformand.
Den nye formand Jørn Holm har gennem mange års bestyrelsesarbejde stor erfaring på området. Aars Elforsyning har cirka 3800 forbrugere. Heraf bor de fleste i Aarsområdet, men via Vesthimmerlands Elforsyning har den lokale elforsyning også kunder andre steder i Vesthimmerland og det øvrige Danmark.
Aars Elforsynings bestyrelse består foruden den nye formand Jørn Holm og næstformand Arne Bindslev af Axel Højsleth, Henrik Taudahl og Kurt Casper.

Arne-Bindslev-og-Jorn-Holm

Arne Bindslev og Jørn Holm skiftede plads i bestyrelsen for Aars Elforsyning.