Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling:

Tirsdag den 1. juni 2021 kl. 19.30 på Aars Hotel.

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent.
  2. Bestyrelsens beretning om selskabet virksomhed i det forløbne år.
  3. Fremlæggelse af den revideret årsrapport til godkendelse, herunder orientering om resultaterne i de af selskabet ejede datterselskaber.
  4. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleant iht. vedtægterne.
  5. Valg af revisor.
  6. Indkommende forslag: ”Ingen forslag modtaget”.
  7. Eventuelt.

Årsrapport for 2020 der indstilles til generalforsamlingens godkendelse kan downloades til gennemsyn her: Årsrapport 2020

Husk at medbringe en negativ corona-test efter gældende regler og mundbind.

P.B.V.
Kurt Casper