Selskabets revisor har oplyst at de er skiftet fra PwC Skive til Beierholm Skive, hvilket gør det nødvendig at de formelt vælges igen. Til registrering hos Erhvervsstyrelsen indkaldes der derfor til en ekstraordinær generalforsamling på selskabets kontor:

Tirsdag den 9. november 2021 kl. 16 på Industrivej 91, 9600 Aars.

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent.
  2. Valg af revisor.
  3. Eventuelt.


P.B.V.

Kurt Casper