Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling:

Mandag den 29. april 2024 kl. 19.30 i Restaurant Messen, Messevej 1, Aars.

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent.
  2. Bestyrelsens beretning om selskabet virksomhed i det forløbne år.
  3. Fremlæggelse af den revideret årsrapport til godkendelse, herunder orientering om resultaterne i de af selskabet ejede datterselskaber.
  4. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleant iht. vedtægterne.
  5. Valg af revisor.
  6. Indkommende forslag: ”Ingen forslag modtaget”.
  7. Eventuelt.

» Læs årsrapport for regnskabsåret 2023

P.B.V.
Kurt Casper