www.byggeriogenergi.dk kan du bl.a. finde:

  • Energiløsninger til både enfamiliehuse og etageejendomme med beskrivelser af korrekt udførsel, tekniske illustrationer, tjeklister og udregninger på den forventede besparelse.
  • Besparelsesberegner som kan beregne effekten af forskellige energitiltag i enfamiliehuse og etageejendomme.
  • Pjecer og brochurer om f.eks. boligejerens adfærd og andre relevante emner.
  • Korte film der viser, hvordan energibesparende tiltag udføres.

Du kan også læse mere i folderen her