Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling.

Torsdag den 24. april 2014 kl. 19.00 på Aars Hotel.

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent.
  2. Beretning om det forløbne år.
  3. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport.
  4. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
  5. Valg af suppleant.
  6. Valg af revisor.
  7. Behandling af indkomne forslag.
  8. Eventuelt.

P.B.V.
Jørn Holm