Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling:

Onsdag den 20. maj 2015 kl. 19.30 på Aars Hotel.

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent.
  2. Bestyrelsens beretning om selskabet virksomhed i det forløbne år.
  3. Fremlæggelse af den revideret årsrapport til godkendelse, herunder orientering om resultaterne i de af selskabet ejede datterselskaber.
  4. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleant (der er dog ingen på valg i 2015 iht. vedtægterne).
  5. Valg af revisor.
  6. Indkommende forslag: Behandling af forslag.
    ”Forslag om ændring af vedtægternes § 2.2/ Indskrænkning af bestyrelsens bemyndigelse”
  7. Eventuelt.

P.B.V. Jørn Holm