I perioden december 2013 til september 2014 er elmålerne i Aars blevet skiftet, så elforbruget fremover kan fjernaflæses. Dette til stor fordel for både forbruger samt administrationen hos Aars Elforsyning.

Fordele for forbrugerne:

  • Ingen selvaflæsningskort fremover
  • Forbruget kan følges på vores hjemmeside under »Selvbetjening«
  • Måler både elforbrug og produktion (således parat til bl.a. solceller)
  • Viser øjebliksforbrug i kWh
  • Indbygget triptæller som kan måle forbruget i en given tid

Læs mere her