I maj 2003 besluttede seks elselskaber at danne en bestyrelses ERFA gruppe,
hvor aktuelle forhold omkring elforsyninger kunne tages op og behandles.
Formålet med ERFA gruppen var at få afdækket og behandlet den nye situation,
der er i forbindelse med at hovedparten af deltagerne blev distributionsselskaber.

De seks elselskaber er: Tårs Elforsyning – Hirtshals Elforsyning – Nyfors Elforsyning – Brønderslev Elforsyning – Hornum Elforsyning – Aars Elforsyning – Nibe Elforsyning.

Mødeaktiviteterne er aftalt til ét om foråret og ét om efteråret og punkterne der har været på dagsordenen har blandt andet været følgende:

  • Overvejelser, beslutninger og erfaringer i forbindelse med implementering af fjernaflæste målere.
  • Hvor kan vi foretage de bedste elindkøb for forbrugerne.
  • Tilpasning af energiforbruget set i lyset af finanskrisen og klimatopmødet i
    København.
  • Hvordan får forbrugerne mest ud af de midler der skal afsættes til energibesparelse.
  • Indholdet i den nye energipolitiske aftale.

Samarbejdet giver den enkelte elforsyning styrken til at opretholde evnen til at følge med udviklingen og til at være konkurrencedygtige i forhold andre elforsyninger.