Aars El-Forsyning starter nu en tiltrængt renovering i form af udskiftning af kabelskabe i hele fuglekvarteret i Aars.

– De eksisterende kabelskabe er alle af ældre årgang og tjenlige til at blive udskiftet, siger maskinmester Kjeld Østergaard, Aars Elforsyning. Vi har konstateret enkelte fejl i de gamle skabe. Det vil vi i fremtiden undgå gennem den planlagte renovering. Samtidig får vi ved at installere de nye kabelskabe mulighed for at forbedre elnettet via ringforbindelse et par steder. På den måde kan vi trimme nettet til gavn for forsyningssikkerhed over for vore forbrugere.

Fire villaer på hvert af de nye kabelskabe
De nye kabelskabe, som typisk hver dækker fire forbrugere i et villakvarter, klargøres på Aars El-Forsynings værksted. De erstatter de gamle skabe på Spurvevej, Musvitvej, Svalevej, Stærevej, Drosselvej, Bogfinkevej og Gl. Tingvej. Tidligere udskiftning af kabelskabe har fundet sted i digterkvarteret i Aars, i forbindelse med det store kommunale kloakeringsprojekt.

I kabelskabene samles kundernes stikledninger med Aars El-Forsynings forsyningsnet. I skabene sidder også stikledningssikringen, som beskytter stikledningen og dermed gavner forbrugernes elsikkerhed.

De nye kabelskabe er forsynet med et identifikationsnummer samt navnet Aars El-Forsyning. Det betyder, at evt. påkørselsskader eller andre uregelmæssigheder hurtigt kan stedfæstes, når den lokale elforsyning får et praj om det.

Elforsyningen vil forsøge at tage hensyn
Udskiftningsprocessen vil betyde, at forbrugerne på de involverede gader i perioder må imødese afbrydelser af strømmen – typisk af et par timers varighed. Dette vil dog blive varslet af Aars El-Forsyning via skriftlige meddelelser til de enkelte husstande.

– Hertil kommer at vi vil søge at minimere generne. Hvis der er f.eks. sølv- eller guldbryllup eller 70 års fødselsdag, er forbrugerne velkomne til at kontakte os. Vi vil så forsøge at tage hensyn hertil. Udskiftningen starter i denne uge og forventes at være fuldendt inden jul, slutter Kjeld Østergaard fra Aars El-Forsyning.

morten-kjeld_aarsel

Maskinmester Kjeld Østergaard klargør et nyt kabelskab, mens direktør Morten Degn, Aars El-Forsyning, ser til.

idnumre-aarsel

Hvert kabelskab er forsynet med et identitetsnummer og navnet på den lokale elforsyning. Aars El-Forsyning er meget interesseret i at få et praj, når folk støder på forsyningens beskadigede skabe. På kabelskabet står elforsyningens telefonnummer samt kabelskabsnummer, som bedes oplyst ved henvendelse. Så er det let at lokalisere skabet.